Foglalkozások
Egyéb

Kapcsolat

Linkek

English

 

design and powered by
NeoNetworX

Bevezetés a keleti asztrológiába

Vázlat műhelymunkához – alaptanfolyam, haladó tanfolyam

Ezeknek az előadásoknak és a műhelymunkának célja, hogy a keleti szemlélet iránt érdeklődő embereknek bemutassa az Indiában, valamint Tibetben ma is mindenki által használt asztrológiai rendszert (jyotish, illetve karci). E rendszer gyakorlásával az ember némi rálátást nyer saját maga, valamint a rokonai-barátai, esetleg híres emberek sorsára, amit a sajátos reinkarnációs kihívások, célok figyelembe vételével gondolhat át. Az indo-tibeti asztrológiában sok minden egyszerűbb, pl. nem kell szögmérővel készített ábrát rajzolni és bonyolult jeleket megtanulni.

A keleti asztrológia másképpen épül fel, mint a nyugati, és a fókusza, célja is eltérő. A nyugati asztrológia az ember jellemzéséről, hajlamairól rajzol érzékeny képet, és sok nyugati asztrológus (pl. Baktay Ervin) kijelenti, hogy nem célja a „jóslás”. A keleti asztrológia viszont inkább azzal foglalkozik, hogy mi történik velünk, és hogyan készíthetünk viszonylag pontos előrejelzéseket. Miért van „szerencsénk” egy bizonyos témával vagy egy bizonyos időszakkal, és miért nincs máskor és máshol. A pontos előrejelzéshez még inkább szükség van arra, hogy pontosan tudjuk, mikor születtünk. Az úgynevezett „pontosítás” más eszközökkel történik, mint Nyugaton, ahol sokféle iskola másra és másra támaszkodik.

Alapok

Ismertetjük a keleti asztrológia alapvető elemeit:

  1. a bolygók (graha) alapjelentése
  2. jegyek és házak (rasi és bhava), a házak urai, alapjelentése
  3. a felkelő jegy, latin szóval aszcendens (lagna)
  4. a holdházak (nakshatrák)
  5. a tranzitok (gochara), és a
  6. dasák (bolygókorszakok).

 

A keleti asztrológiában lépésről-lépésre építhetünk fel elemzéseket: első szinten szavak listáját asszociáljuk a fenti elemekhez, és ezek összerakásából építünk fel értelmezéseket (sloka). Magasabb szinten ugyanúgy fontos a szívünk, a spiritualitás, az intuíciónk, mint a nyugati asztrológiában, de az indiai-tibeti értelmezés kezdetben szigorúbb, egyszerűbb szabályokra épül fel, hogy a külső események menetét is rendben meg lehessen „jósolni”, az intuíciónak később hagy csak szerepet. Ehhez létezik segédanyag is: a legkomplettebb magyar nyelven elérhető védikus alapkönyv Bak János: A fény tudománya. Angol nyelven sok kézikönyv létezik, talán a legjobb és legérthetőbb James Braha: Ancient Hindu Astrology for the Modern Western Astrologer c. munkája.

Jelrendszerek, elnevezések, térképfajták

Az indo-tibeti horoszkópot máshogyan, egyszerűbben rajzoljuk fel, mint a nyugatit. Számítógéppel kiszámítjuk a tanfolyami résztvevők horoszkópjait (egy embernek vagy húsz horoszkópot állítanak fel Keleten különféle számmisztikai szempontok alapján). Az eredményt egyszerűen lerajzolhatjuk egy darab papírra, bonyolult jelek és szögmérők  használata nélkül. (Európában is használtak ilyen négyzet alakú rajzokat régebben, pl. Nostradamus idején). Első rápillantásra látszik, hogy melyik ház és milyen bolygó mivel van szemben. Már itt meg kell jegyeznünk, hogy a jyotishban illetve a karciban egyszerűbb, ősibb felosztást használunk: egy ház mindig egyenlő egy teljes állatövi jeggyel, ami 30°.

Az észak-indiai jelölés egy négyzetben elhelyezett „gyémántra” vagyis rombuszra hasonlít: a házak az óra járásával ellenkezőleg következnek. Az aszcendens (az első ház) mindig fölül középen található, ezért nem jelöljük külön. A házakban az állatövi jegyeket számok jelölik (1= Mesha [Kos], 2= Vrishabh [Bika], és így tovább).

Bill Gates    1955 okt. 28 21:21:30, időzóna: 8:00 (West)
Hossz: 122 W 20' 00"    Szél:     47 N 36' 00"

A dél-indiai ábrán egy üres közepű téglalapot látunk, olyan, mint egy budapesti bérház alaprajza. A házak/jegyek az óramutató járásával megegyező módon követik egymást. Itt a jegyek vannak mindig ugyanott, a házak változnak, és az aszcendenst szokás vonallal vagy ASC felirattal bejelölni. Gyakorlatunkban az észak-indiai horoszkópot fogjuk leginkább használni, mivel a tanár ezt hosszabb ideje gyakorolja, de tudhatunk róla, hogyan működik a dél-indiai, amely pl. az ismert James Braha könyveiben található.

Bill Gates    1955 okt. 28 21:21:30, időzóna: 8:00 (West)
Hossz: 122 W 20' 00"    Szél:     47 N 36' 00"

A látszólagos egyszerűség mögött valójában kifinomult gondolati rendszerek állnak: a jyotishi (asztrológus) sokszor több horoszkópra tekint egyszerre, és mindenféle számmisztikai alapú kivetítéseket is végez. Gyakorlatunkban például a rasi chakra (születési égkör), és a navamsha (a rasi chakra kilenced-alapú felosztásán alapuló részhoroszkóp), valamint a Chandra lagna (amikor a Holdat vesszük az első háznak) képletét is érdemes lesz figyelembe venni, nem is beszélve a tranzitokról, amit a rasi lagna mellett – vagy azt fejben tartva – érdemes szemlélni. Lépésről lépésre az egyszerű házakból kiindulva sok-sok ugróiskolához hasonló számolást is figyelembe vehetünk. Már a kezdő is levonhat néhány következtetést a Navamsha-horoszkópból, gyermekek vagy gyermekszülések, szempontjából pedig különösen lényeges a Chandra lagna (a Hold szerinti képlet). Az indiai a legtöbb „tranzitot” is a Hold születési helyéről számolja.

A kinyomtatott vagy felrajzolt horoszkópokon ezen kívül láthatunk olyasmiket is, hogy avasthák (bolygóállapotok), shad bala (összegzett erők), nakshatra-jegyek, stb. Azt is láthatjuk, hogy milyen főbb bolygókorszakok és alkorszakok (dasák, bhuktik, antardasák) követik egymást. Ez a hindu asztrológia csodálatosan pontos időzítésének egyik fő titka.

A Hold-házak (nakshatrák)

A védikus asztrológia egyik sajátossága a nakshatrák rendszere (erről én legtöbbet a Budapesti Iskolában tanultam, de angol nyelven elérhető David Frawley bevezető könyve is a témáról). Nemcsak12 állatövi jegyre osztjuk föl a zodiákust (melyek jelentése lényegében nem különbözik az európai értelmezéstől), hanem a Hold vándorlását is nyomon követjük a már a Védákban említett 27 nakshatra segítségével. Egy jegyre kb. két és fél nakshatra jut – ezek elhelyezése nem változik, az indiai szövegek az állócsillagokkal hozzák őket kapcsolatba. Érdekes következtetésekre juthatunk a lélekvándorlással, illetve a lelkek előző tapasztalataival, általános hozzáállásával kapcsolatban, ha megvizsgáljuk a bolygók, az aszcendens stb. nakshatráit is. A nakshatrákra épülnek a legismertebb dasa-rendszerek is. A tanfolyamon megnézzük, milyen bolygókorszakokban (dasa) vannak a résztvevők. Parasara, a hindu asztrológia középkori klasszikusa nem kevesebb, mint 32 dasa-rendszert sorol fel. Ebből korunkban a legfontosabb az ún. Vimsottari-dasa, amit a legtöbb védikus program is elkészít, de nem túl nehéz papíron sem kiszámolni aránypár segítségével.

 

A két állatöv – a tropikus és a szidereális. Az ayanamsha

Aki ismeri európai horoszkópját, illetve Nap-jegyét, azonnal látja, hogy az indiai számolás (legtöbbünk számára) eltérő állatövi helyzetet eredményez. Az indiaiak és a tibetiek, valamint az iszlám asztrológusok ugyanis nem csupán a Nap éves ciklusa szerint számolnak, ahol a Kos 0°-a = a tavaszpont (vagyis a tavaszi napéjegyenlőség napja), hanem az állatövi csillagképeknek ettől az éves ciklustól évről-évre fokozódó eltéréseit is figyelembe vették az évszázadok során. Ennek az eltérésnek a neve ayanamsha, amit a horoszkóp számértékben ad meg. Például az Indiában legáltalánosabban elfogadott ayanamsha, a Lahiri-féle szerint 1961-ben a két zodiákus között kb. 23°18’ volt a különbség. Okozója az úgynevezett precesszió: a Nap minden évben kb. 50 szögmásodperccel arrébb ér a pontos tavaszponthoz. Ez valószínűleg a Naprendszer nagy ciklusban történő mozgása miatt van így, melynek 24000-26000 év a teljes ciklusa.

Ezért pl. az 1961-ben (az európai, úgynevezett tropikus állatöv szerint) a Bak jegyébe született emberek kb. kétharmadának a Napja az indiai (vagyis sziderikus)felfogás szerint a Nyilas csillagképben áll. A két állatöv kb. 24000-26000 évenként esik egybe.

 

Jelenleg a tavaszpont technikailag a Halak csillagképbe esik (tehát a Halak korszakában járunk – és ez így is lesz, minden ellenkező híresztelés ellenére, még kb. 400 évig), de a tropikus (konvencionális európai) számítás szerint minden év márc. 20-ától Kos jegyű emberek születnek. Mondhatjuk úgy is, hogy a hagyományos európai asztrológia erősen szoláris felfogású, vagyis a Nap ciklusaihoz igazítja az állatövet és az értelmezéseket is, továbbá az embereket a Nap (tropikus) jegye alapján osztályozza. Ez sok ember életében mély meglátásokhoz vezethet például a lélektan, alkat és a másokhoz való viszony területén. Az indiai-tibeti technikák meg igen pontos előrejelzéssel szolgálnak arról, hogy mi történik velünk a külső világban, és mikor, hogy tanuljunk belőle . Mondhatjuk úgy is, hogy ennek egy nagy részére már feliratkoztunk születésünk előtt. Bizonyos képleteknél például a Nap helyzetének vizsgálata önmagában nem olyan jelentős, mint más bolygóké.

A két asztrológia (a nyugati és a keleti) az utóbbi évtizedekben jelentősen hatott egymásra (bár ezt sajnos Magyarországon kevésbé lehet észlelni, mint a nagy világnyelveken.) Ma már sok nyugati asztrológus is figyelembe veszi az indiai (vagyis sziderikus) állatövet, sok programban ez választható opció. Hazánkban viszont kevesen ismerik, annak ellenére,  hogy Baktay Ervin 1942-es könyve már ír a két állatövről. Egyes keleti asztrológusok viszont (én magam is) ma már használják az Uránusz, Neptunusz, Plútó jelentéseit is, mások további hagyományos indiai csomópontok kiszámítását is elemzik (Mandi, Gulika stb). A Hold és a Nap pályájának a keresztmetszete az indiai felfogás szerint olyasmi, mint egy kettéhasított bolygó, amely visszafelé vándorol az égen. Ezt az európai felfogás felszálló és leszálló holdcsomópontként tartja számon (Ráhu és Kétu). Ez a két csomópont igen fontos karmikus iránytűként szolgál, és az európai asztrológia – mely igen lényegesnek vélte még a reneszánsz idején – mintegy újra felfedezte.

Uralkodó bolygók – mélyebb összefüggések vizsgálata a horoszkópokban

Már említettük, hogy a védikus asztrológiában egy jegy egyenlő egy házzal, ami 30°-ot tesz ki. Ennél fogva tizenkét alaptípus létezik, amit Indiában inkább az aszcendens szerint osztályozunk, mint a Nap szerint. Ezekre nagy vonalakban alkalmazhatjuk azt a tudást, amit az európai napjegy-tipológia kínál, bár láthatjuk, hogy van, akinek más bolygói fontosabbak, mint a Nap. A keleti felfogásokban a Hold és a galaxis szemszögéből változatlan nakshatra sokkal alapvetőbb szerepet játszik, és a nakshatráknak is vannak különféle jellemzőik, amelyek alapján mélyebb összefüggésekre bukkanhatunk a képletekben.

Minden jegynek és nakshatrának van uralkodó bolygója. Az indiai asztrológiában sokkal inkább támaszkodunk ezekre az „uralkodási viszonyokra”, mint a nyugatiban. Mondhatni, ebből vezetjük le a jegyek tulajdonságait (és a jegyben található nakshatrákból, továbbá a jegy őseleméből). Ehhez érdemes kívülről megjegyeznünk, hogy a 12 állatövi jegyet milyen bolygók uralják, és hogy milyen számmal jelölik a jegyeket az észak-indiai asztrológiában. Ezen kívül igen lényeges, hogy milyen jegyekben érzik magukat a legjobban és legrosszabbul a bolygók. Ez alapvetően azonos az európai rendszeréhez. Példákon megnézzük, hogy kinek milyen házát milyen bolygó tartja, és hogy az uralkodási viszonyok a házait milyen más házakkal kötik össze. Hagyomány szerint vannak jó és rossz (vagy nehéz, komoly kihívást jelentő) házak és bolygók, ez továbbá más és más minden lagnánál (ezt ki lehet következtetni a házak elhelyezkedéséből). A 6, 8, 12 ház úgynevezett dusthana vagyis, bajt, bánatot okozó ház. A kendra (sarok) házak szerencsések, kiemelten fontosak. Ez az – ugróiskolára emlékeztető – gyakorlás igen fontos, mivel az indiai asztrológia nagy jelentőséget tulajdonit annak, hogy a Holdtól vagy az aszcendens urától (Lagnes) hanyadik házban található egy bolygó.

Karmatípusok a keleti – reinkarnációs – asztrológia szerint

Ezek után már előre láthatjuk, hogy bizonyos dasákban (és bizonyos tranzitoknál) valaki különösen boldog, spirituális vagy különösen nehéz helyzeteket élhet át, aszerint, hogy hol találhatóak a bolygói (illetve milyen házakat tartanak). Egy nyolcadik házas bolygó dasája vagy bhuktija például sorsszerű, előre meghatározott átalakulási helyzeteket eredményez, amelyek a külső élet szempontjából nem mindig szerencsések. Itt, úgymond, nem lehet kikerülni, megelőzni a leckéket. Teljesen más, ha valakinek ugyanaz a bolygó, mondjuk, a 10 és a 11 házzal van kapcsolatban. De a bolygókon belül is eltérő a karmikus tanulás üteme: a Mars esetében az indulat megfékezése, a nyers vágy átalakítása azonnali eredményhez vezethet, míg a Szaturnusz esetében például csak évek múlva jöhet be egy-egy lecke eredménye  - vagy talán csak a következő életben.

Csakúgy, mint az európai hagyományban, a házak jelentésébe belejátszik az is, ha rájuk vetítjük az úgynevezett „természetes horoszkópot” (amelyben az aszcendens a Kos jegyébe esik). Szemügyre vehetjük, hogy egy-egy fontos házban milyen nakshatrák vannak, és azok uralkodó bolygói milyen házban és milyen nakshatrában találhatók.  Ezen kívül fontosak az úgynevezett karakák is, vagyis, hogy természet és hagyomány szerint milyen életterület milyen bolygóhoz tartozik, függetlenül attól, hogy hol található. Így a Szaturnusz pl. a munka karakája, a Vénuszhoz tartozik a kapcsolatok mezeje, de az is, hogy a családnak van-e kocsija. Az indiai logika szerint a Jupiter jelenti a férjet a nők horoszkópjában, de jelenti a fontosabb tanárokat, illetve a tanítói foglalkozást is.

Végül vetünk egy pillantást a drishtik (aspektusok) és yutik (együttállások) rendszerére. Az indiai asztrológiában egy-egy bolygó egy egész házat aspektál, és mindig vet aspektust (pl. a Szaturnusz mindig aspektálja saját magától a 3, 7, 10 házat). A saját képletünkbe be is írhatjuk a drishtiket. Ezt ugyanazzal az ugróiskola-szerű módszerrel gyakorolhatjuk.

Finomítás, alkalmazás, gyakorlás. A kozmikus óra.

Az alapképletben és a dasákban olykor láthatjuk az ősi indiai gyógyítás, az ayurveda alapvető energiáit (vata, pitta, kapha). Szaturnusz korszakban például, egy gyenge Szaturnusszal nagyon valószínű, hogy vata-problémái lesznek az embernek, illetve azokra a testtájakra külön figyelmet kell fordítani, amelyeket jegy szerint érint e bolygó. A bolygókat és a nakshatrákat az indiai filozófia szerint sokféle módon osztályozzák (pl. a nakshatrák között vannak deva, manushya és rakshasa jegyek, a bolygók között pedig vannak sattva, rajas és tamas erejűek - kb. világosság, igazság, illetve mozgás, erő, végül sötétség, tehetetlenség.) Vannak egyéb megfeleltetések is, pl. a bolygók és a hét napjai, a színek között. Például egy gyenge Szaturnusz-képletű ember lehet, hogy szombatonként még nehezebben dönt, vata-eredetű idegi és fiziológiai rendellenességekkel küzd, és rendszeresen elkésik, különösen, ha egy-két évig súlyozott dasa vagy tranzit-helyzetben van számára a Szaturnusz. Ismertetjük az úgynevezett upayákat: mantrák, színek, kövek, napok stb. Erre Indiában és Tibetben igen nagy hangsúlyt fektetnek.

Érdemes megfigyelni, hogy milyen nakshatrában és jegyben születik valaki, és mi felé halad, mi az ő legjellemzőbb útja a megvilágosodás felé, illetve ezen belül milyen állomáson van. Ehhez csupán segédanyag szükséges, hogy első pillantásra lássuk a különféle jegyek nakshatráit és azok uralkodó bolygóit. A gyakorlás során végigmehetünk a nakshatrákon, egy-egy Hold, Nap, valamint aszcendens-helyzet példáját használva. Ennek kimerítő tanulmányozása természetesen hetekbe kerülne, de célunk az, hogy megfelelő segédanyagok használatával az érdeklődő jelenvalók képesek legyenek legalább egy pár értelmes szót mondani arról, hogy mit jelent az általuk szemügyre vett indiai képletben egy-egy bolygó-jegy-nakshatra együttállás. Azt is megnézzük, mire figyelünk első pillantásra egy navamsha horoszkópban (megerősítések, a jövő, rejtett tulajdonságok, a párkapcsolat stb.), illetve ismertetjük, hogy még milyen más részhoroszkópok léteznek (pl. szülők, foglalkozás stb. horoszkópja)

A kozmikus óra a dasák és a tranzitok összevetése. A tranzitok területén az indiai felfogás szerint a lassabb, hosszan tartó tranzitok a legfontosabbak. Egy indiai asztrológus elsősorban a Szaturnusz, a Jupiter és a Ráhu-Kétu tengely tranzitjait veszi szemügyre. Itt érdemes összevetni tudásunkat az európai technikákkal. Noha az indiai felfogás szerint a tranzitok is egész házakat érintenek, nemcsak a bennük levő bolygókat, ezen belül azért időzítés szempontjából a legfontosabb az a terület, amit az európai asztrológus orbisokkal jelöl, vagyis, ha az adott házban van egy bolygó, akkor a két bolygó pontos szembenállásától számított néhány fokon belül intenzívebb hatást várhatunk. Az indiai asztrológiában ezen kívül mindig különös figyelemmel kísérjük, hogy a dasa uralkodó bolygói éppen hol vannak.

A holdcsomók néhány évenként mozdulnak hátra egy jegyet, míg a Szaturnusz kb. 2 ½ évig marad egy jegyben. Ez mindenkire hat, csak mindenkinek más és más házban jelentkezik a hatás. De ha egészen pontosan akarunk időzíteni valamit (akár egy ünnepélyt vagy egy kirándulást), érdemes a holdfázist is figyelnünk, valamint azt is, hogy a Hold milyen nakshatrán halad át aznap (pl. nem jó Bharani nakshatrában osztálykirándulást kezdeni). (A tibetiek ezen kívül még a kínai hatvanéves ciklus szerinti éveket, hónapokat és napokat is figyelik, aminek a kínai holdév-ciklus és az öt elem az alapja.)

Reméljük, tanfolyamunkon kapu nyílik a résztvevők előtt, hogy elmélyedhessenek a Védák szemének tartott keleti asztrológia egy-két alkalmazásában, és tapasztalataikat fel tudják használni a személyes fejlődéshez való segédeszközként.

Azoknak, akik tovább szeretnének gyakorolni, haladó műhelycsoportokat szervezünk az alaptanfolyam után.

Kartikeya (Melocco János)
2012 november


Megjegyzés: Egyes nyugati asztrológusok is használnak az indiaihoz hasonló, ún. szidereális állatövi helyzeteket.